Het vakantierooster

Schoolvakanties 2016-2017:

Herfstvakantie 17 okt. t/m 21 okt.
Kerstvakantie 26 dec. t/m 6 jan.
Voorjaarsvakantie 20 feb. t/m 24 feb.
Goede Vrijdag +Pasen 14 apr. t/m 17 apr.
Meivakantie 24 apr. t/m 5 mei (incl. Koningsdag)
Hemelvaart 25 mei t/m 26 mei
Pinksteren 5 juni
Zomerweekend 16 juni t/m 19 juni (+ studiedag 20 juni)
Zomervakantie 21 juli t/m 3 september

De volgende data zijn de leerlingen om 12.30 uur vrij:
Maandag 5 december Sinterklaas
Vrijdag 23 december Kerstvakantie

Studiedagen in 2016 – 2017
Woensdag 7 september 2016
Woensdag 14 september 2016
Vrijdag 27 januari 2017
Dinsdag 20 juni 2017

Open dagen + Montessori ‘meekijkdagen’ (9-12uur)
Woensdag 2 november
Woensdag 8 maart
Woensdag 31 mei

Vakantie buiten de schoolvakantie?
Dat kan alleen in buitengewone omstandigheden.
Zie hiervoor: buitengewoon verlof aanvragen

Als uw werkgever om wat voor reden dan ook niet meewerkt om twee weken aaneengesloten vakantie op te nemen tijdens de schoolvakanties, dan heeft u recht op buitengewoon verlof. U heeft dan wel een werkgeversverklaring nodig vanuit uw bedrijf waaruit dat ook blijkt.

Bent u zelfstandig ondernemer?
Dan moet u het buitengewoon verlof aannemelijk kunnen maken bij de directie van de school.

Inlichtingen bij de directie van de school.