Informatievoorziening

De ouders worden op vele manieren geïnformeerd.

Onze schoolgids informeert de ouders jaarlijks over het onderwijs en de resultaten daarvan.
Het onderbouwboekje geeft allerlei praktische tips bij de eerste binnenkomst op de school.

Natuurlijk beschikt de school over een eigen internetsite, die regelmatig wordt bijgewerkt en verslag doet van allerlei activiteiten. Ook worden de ouders geïnformeerd op:

  1. de jaarlijkse ouderavond.
  2. specifieke groepsouderavonden.
  3. thema- avonden.

De school geeft twee wekelijks een nieuwsbrief uit, die ook op de internetsite verschijnt.

Ook op de mededelingenborden verschijnen allerlei mededelingen en uitnodigingen.

Standaard zijn er drie oudergesprekken per jaar.
In november zijn er de eerste gesprekken, dan nog zonder schriftelijk verslag m.u.v.groep 8.
In januari en juni zijn de volgende gesprekken met een schriftelijk verslag

De uitslagen van de Cito toetsen ontvangt u ook 2 x per jaar met het schriftelijk verslag. Het schriftelijk verslag biedt heldere uitgangspunten aan ouders en leerkrachten voor een goed oudergesprek.

Nog veel belangrijker:
u bent dagelijks na afloop van harte welkom om het werk van uw kind te bekijken in de klas.

Gerelateerde artikelen