Missie & Visie

Onze missie: Wat willen we met de kinderen?

Montessori basisschool `De Wildzang` stelt zich ten doel om kinderen onderwijs op maat te bieden. De verstandelijke, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden van elk kind worden als uitgangspunt genomen om te bereiken dat het kind het optimale uit zichzelf haalt, met plezier naar school gaat en uitgroeit tot een zelfstandige en vrije persoonlijkheid.

Onze visie: hoe bereiken we onze missie?
We werken in eerste instantie vanuit de discipline en bieden vanuit de discipline de vrijheid aan. Door consequent te handelen en de behaalde resultaten van het onderwijs regelmatig tegen het licht te houden van de verwachte opbrengsten evalueren we het onderwijs.

We stellen daarbij eisen aan de kinderen en houden daarbij rekening met individuele verschillen tussen de kinderen. Alle kinderen zijn gelijkwaardig, maar er is geen kind gelijk aan een ander kind.

De visie van `De Wildzang` kan worden omschreven als een Neo-Montessoriaanse werkwijze. Maria Montessori was een bekend onderwijsvernieuwster, die zonder twijfel met de nieuwste ontwikkelingen van onze tijd was meegegaan.

Wij hebben de traditionele uitgangspunten van het Montessorionderwijs om die reden aangevuld met hedendaagse onderwijskundige principes en opvattingen. Het is de visie van `De Wildzang` dat we onze missie het best bereiken door vrijheid te bieden binnen een duidelijk aangegeven kader.

Dat aangegeven kader is de discipline. We bieden de vrijheid vanuit discipline aan en niet andersom.

Bij een rondleiding en een oriƫnterend gesprek kunt u dat met uw eigen ogen zien.
U kunt een afspraak maken op school@montwildzang.nl of op 0320 231 557

Gerelateerde artikelen