Ouderactiviteiten

We realiseren ons dat veel ouders zullen werken. Daarmee kunnen ouders niet altijd overdag aan de school een bijdrage leveren die de kinderen direct ten goede komt. Hoewel onze school een professionele organisatie kent, is ook ouderparticipatie op onze school een belangrijke peiler. Enkele voorbeelden van deze participatie kunnen zijn:

  • Het verlenen van extra hulp bij schoolreisjes, excursies, feesten, sportactiviteiten enz.
  • Helpen bij het kinderkoken.
  • Het helpen onderhouden van de schooltuin.
  • De organisatie van diverse festiviteiten.
  • De begeleiding van verschillende sportactiviteiten buiten de schooltijden om.
  • Het draaien van de bibliotheek in de school.
  • Het helpen bij het lezen.

Wilt u als ouder participeren in bovenstaande activiteiten? Meldt u zich dan aan bij de leerkracht van uw kind.

1   2   3   4   5   6   7   8