Over de school

De school is genoemd naar het gedicht “De Wiltzangh”.

De Wildzang is een Montessorischool, die vanuit een algemeen bijzondere grondslag bestuurd wordt.

  • Algemeen’ duidt erop dat de school voor iedereen open staat, ongeacht de levensbeschouwing.
  • Bijzonder’ geeft aan dat de school door een stichting bestuurd wordt.

Het bestuur is het bevoegde gezag van de school. Het bestuur van onze school is de stichting monton (= MONTessori ONderwijs) Midden Nederland. Deze stichting bestuurt elf montessorischolen in Midden Nederland.

Het bestuur wordt gevormd door één vertegenwoordiger van elke school, samen met drie bestuursleden die geen speciale relatie met enige school hebben: de zgn. onafhankelijke bestuurders. Dit bestuur heeft twee personen de algemene leiding gegeven over de elf scholen.
Op iedere school is een schooldirecteur aangesteld, die verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken.

De schooldirecteur is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Hij is verantwoordelijk voor de (onderwijskundige) inhoud van de school binnen de beleidskaders van Monton, evenals voor de algehele organisatie. Daarmee wordt gewaarborgd dat elk van de elf scholen zijn eigen (montessori)-identiteit behoudt.

We geven graag goed onderwijs. Dat betekent dat we ieder kind onderwijs geven wat het nodig heeft. We kijken naar de kinderen als we ze de leerstof aanbieden en spelen daar op in.

Onze montessorionderwijsmissie is als volgt:

Montessori onderwijs is traditioneel vernieuwingsonderwijs en is voortdurend in ontwikkeling. Het montessorionderwijs vormt op grond van de nieuwste didactische, pedagogische en maatschappelijke inzichten een krachtige en uitdagende omgeving voor de ontwikkeling van alle kinderen.

Het montessorionderwijs streeft drie doelen na:

  • De ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en zelfstandigheid.
  • Het goed kunnen functioneren n het dagelijks sociale en maatschappelijke leven.
  • Het vervullen van een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol in de samenleving van morgen.

De Wildzang is een kleinschalige Montessorischool waar kinderen met verschillende achtergronden op voet van gelijkheid met elkaar leren. We zijn een afspiegeling van de bevolking in Lelystad.

De Wildzang wordt bezocht door ongeveer 90 kinderen uit Lelystad en de directe omgeving. In de loop van het schooljaar neemt het aantal kinderen nog toe door de instroom van kinderen en instroom in de hogere groepen door o.a. verhuizingen.

De school heeft momenteel 4 heterogene groepen; 1 onderbouwgroep, 1 middenbouwgroep en 2 bovenbouwgroepen. Het onderwijs wordt verzorgd door gediplomeerde montessorileerkrachten. Hun namen en de bezetting van de groepen worden onder het kopje team vermeld.