Buiten Schoolse Opvang

Montessori Kinderopvang
In 2016 is onze school een samenwerking aangegaan met Montessori kinderopvang bestaande uit een kinderdagverblijf, peuter(ochtend)groep en buitenschoolse opvang. Samen zorgen we voor een doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 13 jaar. De feestelijke opening van de Montessori kinderopvang staat gepland in januari 2017.

Het kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf wordt gevestigd in het schoolgebouw. Het heeft een huiselijk karakter met een centrale keukentafel om zoveel mogelijk aan te sluiten op de gezinssituatie. De pedagogisch medewerker-/kindratio is hoger dan gebruikelijk is op kinderdagverblijven, hierdoor is meer begeleiding beschikbaar. De zorgvuldig voorbereide omgeving stimuleert en daagt uit om activiteiten te oefenen en ontwikkelen. Het kind heeft hierin een vrije keus die past bij zijn individuele belangstelling. Door kinderen van verschillende leeftijden in de groep te hebben, worden kinderen ook door elkaar gestimuleerd en geholpen.

Buitenschoolse opvang
Aansluitend aan de herfstvakantie verzorgt Montessori kinderopvang een eigen BSO, gevestigd in ons schoolgebouw. Voor en na schooltijd kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar plezier maken in een met zorg voorbereide BSO-omgeving, waarbij naast inspanning ook ontspanning mogelijk is. Zowel binnen als buiten is er van alles te doen: hutten bouwen, een film maken, toneelstukjes opvoeren, knutselen, spelletjes doen of muziek maken. Omdat de BSO-omgeving een grote invloed heeft op de ontwikkeling van uw kind willen wij de bestaande omgeving verbreden door aandacht te schenken aan culturele aspecten. Zo staan er uitstapjes naar musea, de bibliotheek en andere culture gelegenheden op het programma. Wilt u weten of er plaats is of heeft u vragen? Neem contact op met ons via info@montessorikinderopvang.nl

Keukentafel
Aan de keukentafel vindt uitwisseling plaats tussen ouders, medewerkers en kinderen. Ouders kunnen in een ongedwongen sfeer nog even koffie drinken voordat zij naar het werk vertrekken. Wilt u meer weten? Kijk ook op de website van Montessori kinderopvang –www.montessorikinderopvang.nl of neem contact op met de hoofdbegeleidster voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding.

E-mail: info@montessorikinderopvang.nl

Sluitingsdagen 2016
Het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang zijn gesloten op zaterdag en zondag en op de volgende dagen:
Vrijdag 4 november – studiedag
Maandag 26 december – 2e Kerstdag

Gerelateerde artikelen