Onze aanpak

Op onze Montessorischool bieden we de kinderen de kans om zich in hun eigen tempo en naar hun eigen vermogen te ontwikkelen. Specifieke frustraties over het algemene tempo en het groepsgemiddelde zoals dat gehanteerd wordt bij het jaargroepen – leerstofsysteem, komen bij ons dan ook nauwelijks voor.

Het werk van de kinderen wordt met ze besproken en beoordeeld naar de individuele mogelijkheden van het kind. De leerkrachten geven als begeleider van het kind positief commentaar op het werk.

Gerelateerde artikelen