De beoordeling van de kinderen.

Waar baseren we ons oordeel op?

We hanteren criteria in de ontwikkeling van de kinderen, die we hebben vastgelegd, naast onze observaties en de resultaten vanuit het genormeerde Cito leerling volg systeem.

Kinderen, die rustig en gestaag doorwerken of juist sneller gaan, kunnen zich op hun eigen manier ontwikkelen.

We merken in ons type onderwijs een tendens dat met name ouders van kinderen die wat meer aankunnen instromen vanuit andere scholen. Dat zijn vaak kinderen die al aan een korte uitleg voldoende hebben en dan aan het werk willen. Deze kinderen zijn niet gebaat bij een uitvoerige uitleg. Ze hebben dan de neiging om uit het raam te gaan kijken en zich te gaan vervelen.

De groepsinstructies op De Wildzang zijn altijd kort, de kinderen kunnen dan vlot aan het werk. Kinderen die behoefte hebben aan meer of andersoortige uitleg, krijgen hun lesje vervolgens individueel aangeboden.

De leerkracht beweegt zich dan ook vooral tussen de tafeltjes en stoeltjes van kinderen in de groep zelf, maakt rondes door de klas en begeleidt de kinderen met hun werkjes.