Beweging & sport

Bewegingsonderwijs
In de onderbouw hebben de kinderen veel behoefte aan beweging. Ze spelen daarom veel buiten en krijgen daarnaast gerichte bewegings-lessen. De school heeft daarvoor een eigen speellokaal in het pand.

De kinderen van groep 3 t/m 8 maken gebruik van de gymzaal in de wijk. Zij krijgen les van meester Jasper.

Het gymonderwijs sluit goed aan bij de Montessori-filosofie. De kinderen werken zelfstandig in kleine groepjes aan alle vormen van bewegen.

De groepen 1 en 2 spelen op een schitterend aangelegd plein, dat onlangs een Europese prijs in de wacht sleepte. In de pauze spelen de andere groepen ook op dit plein. Hiernaast ziet u de boomhut en de grote zwerfkei, die ooit in de ijstijd in het Oosten van het land werd `afgezet`

Buitenschoolse sportactiviteiten
De kinderen van onze school kunnen regelmatig deelnemen aan buitenschoolse sportactiviteiten, die meestal door externe sportverenigingen georganiseerd worden.
We hangen posters op en delen flyers uit van sport- en spelactiviteiten in de vakantieperiodes.

Er is veel te doen voor de kinderen in de vakanties en wij stimuleren de deelname.