CITO-toetsen

Informatie over CITO-toetsen

Wij volgen alle kinderen vanaf groep 1 door middel van genormeerde toetsen zoals die door het CITO zijn ontwikkeld. Zo houden we alle kinderen goed in de gaten om te zien of hun vaardigheden op peil zijn en ook blijven.

Bij de rapportbesprekingen krijgt u twee keer per jaar een uitdraai van het Cito leerlingvolgsysteem van uw kind. Op dit overzicht kunt u precies zien hoe uw kind ervoor staat ten opzichte van de andere kinderen in Nederland op het gebied van:

- Spellen.
- Technisch lezen.
- Begrijpend lezen.
- Rekenen en wiskunde.

- De kinderen van groep 7 maken de Cito entreetoets.
- De kinderen van groep 8 maken de Cito eindtoets.

Als u wilt weten hoe wij als Montessorischool omgaan met de CITO-toetsen, kunt u het bijgevoegde document openen of downloaden.