Het onderwijs

We zijn steeds bezig nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs te beoordelen op hun eigen kwaliteiten en te kijken in hoeverre we ze kunnen en willen inpassen binnen het aanbod van onze school. Voorbeelden hiervan zijn: de rol van de informatietechnologie, het toepassen van realistisch rekenen en nieuwe inzichten in het aanbieden van de zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.

Ook het hanteren van een genormeerd leerlingvolgsysteem en het voldoen aan door de centrale overheid gestelde kerndoelen vormen voor ons een uitdaging. We nemen de filosofie van Maria Montessori uitdrukkelijk als uitgangspunt en willen daarin waardevolle vernieuwingen integreren.

Ook het internet is met de draadloze laptops in alle lokalen en de centrale hal bereikbaar. Twee klassen beschikken digibord. Daarnaast is er een verrijdbaar digibord beschikbaar. Het introduceren en invoeren van onderwijsvernieuwingen heeft een invloed op het functioneren van leerkrachten en kinderen. In tegenstelling tot vroeger tijden zal het basisonderwijs zich blijven ontwikkelen door de steeds sneller veranderende informatie- maatschappij en de daarmee samenhangende nieuwe inzichten. (zie: Snappet)

De school onderhoudt contacten met:


  1. De gemeente Lelystad.

  2. Het bestuur van de school, de Stichting MONTON. De stichting zorgt voor structureel overleg tussen de directeuren en een gezond financieel verantwoord bovenschools beleid.

  3. De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)

  4. SWV: Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten geven begeleiding bij eventuele aanvraag van toelaatbaarheidsverklaringen.

Gerelateerde artikelen