Groep 3 t/m 8

In de groepen 3 tot en met 8 wordt de aandacht geïntensiveerd naar de verschillende ontwikkelingsgebieden. Het rekenen, schrijven en de Nederlandse taal worden dan op een systematische wijze aangeboden. Voor het rekenen wordt aanvankelijk voornamelijk het Montessorimateriaal gebruikt. Dit materiaal kent 3 fasen, die steeds doorlopen worden. Het zijn:

De concrete fase, waarbij het kind aan de hand van concreet materiaal bv. kralenstaafjes of het gouden materiaal werkt.

Dan volgt de symbolische fase, waarbij het kind werkt met materiaal, dat door zijn vorm en kleur een bepaalde waarde vertegenwoordigt.

Daarna volgt de abstracte fase, waarbij het kind zonder de hulp van materiaal zijn sommetjes kan maken.

De basisvaardigheden worden individueel geoefend met de realistische rekenmethode “Rekenrijk”.
De kinderen zijn bij het montessori onderwijs niet afhankelijk van het tempo van de groep, maar werken hun eigen tempo. Kinderen die vlot doorwerken krijgen ook die mogelijkheid en de kinderen die wat meer tijd nodig hebben niet constant het idee dat hun werk nooit af is.