Indeling van groepen.

Onderbouw:
kinderen van groep 1 en 2.

Middenbouw:
kinderen van groep 3 en 4

Bovenbouw:
kinderen van groep 5, 6, 7 en 8.

We gaan dan uit van:
A Het stimuleren van een doorgaande lijn in het leerproces.
B Het evenredig verdelen van het aantal kinderen in dezelfde leerjaren.
C Een redelijke verdeling van de kinderaantallen over de diverse groepen.
D Een zo goed mogelijke verdeling tussen jongens en meisjes.
E Het zoveel mogelijk voorkomen dat broertjes en zusjes gedurende een langere periode bij elkaar in de groep zitten.
F Het creƫren van de mogelijkheid tot instromen in alle groepen.

De leerkrachten begeleiden en stimuleren de kinderen bij hun ontwikkeling. De activiteiten van de kinderen worden zorgvuldig geregistreerd en geƫvalueerd.

Naast het individuele werken is er ruim tijd en aandacht voor groepsactiviteiten, zowel op verstandelijk, creatief als op sociaal gebied.