Lezen

Lezen heeft bij ons een hoge prioriteit. Lezen is de sleutel tot een verdere ontwikkeling. Daarom is er veel aandacht voor alle vormen van (aanvankelijk) lezen.

Na de voorbereidende lees- en taaloefeningen leren de kinderen de letters met de schuur- papieren letters en leggen woordjes met de letterdozen. De woordjes worden vervolgens uitgebreid tot korte ‘doe’ zinnen, bv. “loop naar de deur”. Ook worden er korte verhaaltjes gelegd en natuurlijk boekjes en in een later stadium de eerste boekjes gelezen.

We stimuleren het gebruik van de leesboeken en besteden veel aandacht aan kinderboeken en de kinderboekenweek. Boekbesprekingen zijn belangrijk voor het lezen en het presenteren aan de groep.

We hebben een gedigitaliseerde interne schoolbibliotheek met honderden boeken. Alle boeken zijn gedigitaliseerd in Educat ondergebracht. De schoolbibliotheek wordt door ouders gedraaid. U kunt zich opgeven om bieb beurten mee te draaien bij juf Manuela.

Voor de verdere taalontwikkeling maken we gebruik van `Nieuwsbegrip` voor het begrijpend lezen en de uitbreiding van de woordenschat. . Daarnaast hebben we stelopdrachten en werken we aan spelling met de individuele methode `Spelling P.P.`