Montessori onderwijs op De Wildzang.

Een kind wil zich graag ontwikkelen. Op Montessorischool De Wildzang sluiten we daarop aan door geschikte materialen aan te bieden vanuit de voorbereide leeromgeving van de klas.

Kinderen zien elkaar werken en dat werkt inspirerend. Ze werken niet alleen uit boekjes en met computers, maar vooral ook met concrete (Montessori) materialen. Wat in de kinderen hun hoofden een plaatsje moet vinden, zal eerst letterlijk door hun handen gaan. Door de opbouw in drie jaargroepen zien kinderen ook waar ze naar toe werken.

Het onderwijs.
De kinderen werken zelfstandig of in kleine groepjes. Ze werken aan de leerstof en materialen die ze zelf leren kiezen. De leerkracht begeleidt de kinderen in het maken van de goede keuzes. Kinderen vinden het fijn om eigenaar te zijn van hun eigen werk. Uiteindelijk moet wel al het werk gebeuren en de leerkracht houdt de vorderingen per kind dan ook nauwkeurig bij.

De klas.
De klas bestaat uit drie jaargroepen:
-De onderbouw. groep 1 en 2
-De middenbouw, groep 3, 4 en 5.
-De bovenbouw, groep 6, 7 en 8.

Elk kind is een paar keer keer de jongste, de middelste en het oudste kind van de groep.

De instructies.
We geven op De Wildzang drie vormen van instructie:
-Instructie aan de klas:
De leerkracht geeft regelmatig aan de hele groep instructies. Daarnaast zijn er gezamenlijke momenten bij gym, schooltelevisie, voorlezen, het vieren van verjaardagen, excursies enz.

-Instructie aan een groep(je)
Dat kan aan een jaargroep zijn, of een groepje van een paar kinderen die aan hetzelfde onderwerp werken. Lessen aardrijkskunde, biologie en geschiedenis worden vaak aan een jaargroep aangeboden.

- Instructie aan een individueel kind.
De leerkracht zit op een krukje naast het kind voor een instructie op maat.

Niveau`s en eisen.
Alle kinderen werken op De Wildzang in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. De eisen die we stellen verschillen per kind. We willen niet dat kinderen gedemotiveerd raken omdat ze het gemiddelde niet kunnen halen. Van kinderen die juist méér kunnen, verwachten we ook meer. We willen niet dat deze kinderen verveeld uit het raam kijken, omdat de leerstof te makkelijk voor ze is.

Discipline en vrijheid
Montessorionderwijs is modern onderwijs. We leren kinderen om te gaan met hun werk, met hun klasgenootjes en met hun verantwoordelijkheden. De rol van de leerkracht is die van begeleider.

De kinderen werken vanuit de discipline van de school en de klas. We zijn een ambiteuze school die discipline belangrijk vinden. Kinderen moeten eerst weten waar ze aan toe zijn en waaruit ze kunnen kiezen, om de vervolgens de goede keuzes te kunnen maken.
Vanuit de discipline bieden we de vrijheid aan.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Bij een rondleiding en een oriënterend gesprek kunt u zelf zien hoe gestructureerd en gedisciplineerd onze kinderen in de groepen werken.

Is mijn kind een Montessorikind?
Kinderen vinden het heerlijk om zelfstandig keuzes te kunnen maken en verantwoordelijkheid te kunnen en te mogen dragen voor het eigen werk. We zien dat kinderen die in de hogere groepen instromen – na een korte periode van wennen – het zelfstandig werken en de vrijheid van keuze gretig oppakken en heerlijk aan het werk gaan.

Gerelateerde artikelen