Groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 wordt op vele manieren vorm gegeven aan de persoonlijke ontwikkeling en de leergebieden. Nieuwe ouders die een rondleiding krijgen in de school worden regelmatig verrast door de kleuters die al volop werken met cijfers en letters en zelfs al kunnen lezen. Daarnaast werken de kleuters met grote getallen, die ze uitspreken en waarmee ze al kunnen rekenen.

Het uitnodigende Montessori materiaal wordt ingezet bij:

De zintuiglijke ontwikkeling
Het waarnemen met alle zintuigen, bv. het onderscheid tussen groot en klein, voorwerpen op volgorde zetten, onderscheid maken naar vorm, kleur en geluid.
Taalontwikkeling. Rondom concrete thema`s – de boerderij is een bekend voorbeeld – wordt de woordenschat vergroot. Ook de materialen uit de zintuiglijke kast worden ingezet voor de taalontwikkeling.
Motorische ontwikkeling. Zowel de grove motoriek, bv. het buiten spelen en gymnastiek, als de fijne motoriek, bv. voor het schrijven worden ontwikkeld. De kinderen werken veel met bouw- en constructiematerialen.

Met behulp van de tekenfiguren worden allerlei voorbereidende oefeningen gedaan.
Verstandelijke ontwikkeling. Dat gaat om het tellen en het maken van grote en kleine getallen en later de sommetjes die daarbij horen. Ook worden de letters al aangeboden en kan het kind een begin maken met het leren lezen. Thema’s uit het dagelijks leven worden regelmatig aan de orde gesteld.

Sociale ontwikkeling
Dit gaat om het leren omgaan met elkaar en het samenwerken. Kinderen mogen in de Montessori-omgeving keuzes maken. Die keuze mag echter niet leiden tot het verstoren van andere activiteiten in dezelfde omgeving. Heel belangrijk hierbij zijn bv. het spelen in het speellokaal, de poppenhoek, de bouwhoek en het buiten spelen. Dat de kinderen in hun schoolloopbaan een aantal keren tot de jongsten, middelsten of de oudsten in een groep horen, maakt hen sociaal sterk.

Creatieve ontwikkeling
Deze ontwikkeling krijgt volop aandacht op het gebied van tekenen, knutselen, muziek, dans en drama.