Overgang naar voortgezet onderwijs

In december- januari en februari organiseren de meeste scholen voor voortgezet onderwijs al informatie- avonden en open dagen. We leiden kinderen op voor álle vormen van Voortgezet onderwijs. De uitstroom van de kinderen vindt u hier en in de schoolgids.

Onze kinderen blijken het in het reguliere voortgezet onderwijs uitstekend te doen. De kinderen zijn gewend hun werk te overzien, te plannen en zich verantwoordelijk te voelen voor de uitvoering van hun werk.

In het voorjaar van groep 7 wordt in de oudergesprekken al een eerste voorlopige advies geboden naar het voortgezet onderwijs toe. Aansluitend maken de kinderen dan nog de entreetoets in groep 7 en de eindtoets in groep 8. De uitslagen van deze toetsen liggen in het verlengde van de cito toetsen die de kinderen in de jaren daarvoor hebben gemaakt.

Aan het schooladvies wordt door de scholen voor voortgezet onderwijs veel waarde gehecht. Dat is ook wettelijk vastgelegd in 2013.