Rapportage

Wij kennen binnen het Montessorionderwijs geen cijferrapporten. We bieden 2 x per jaar een verslag aan op basis van:

1. De observatie door de leerkracht (M.K.V.S)
2. De methodegebonden toetsen.
3. Het genormeerde CITO leerlingvolgsysteem. (vanaf groep 1)
4. De C.I.T.O. entreetoets. (vanaf groep 7)
5. De C.I.T.O eindtoets. (vanaf groep 8)

Ieder kind wordt op zijn eigen presteren en welzijn beoordeeld. Tijdens het oudergesprek is het aangeboden schriftelijke verslag de basis voor het overleg. Bij het gesprek staat de hele ontwikkeling van het kind centraal.

Daarnaast staan we altijd open voor overleg als daar aanleiding toe is. Twee maal per jaar is er een gezellige kijkavond, waarop uw kind het werk laat zien en u zelfs lesjes geeft!

Belangrijker nog: u kunt dagelijks na schooltijd de klas van uw kind bezoeken om samen met hem/haar even het werk te bekijken. Kijkt u eerst even of de leerkracht geen afspraak heeft?

Voor de kinderen van groep 7 is er al in de maanden mei/juni een gesprek over de mogelijkheden van het kind voor het voorgezet onderwijs. Tijdens dit gesprek krijgt u een eerste advies, dat voldoende houvast biedt om op gerichte wijze de scholen voor het voortgezet onderwijs te gaan bezoeken. Na de grote vakantie is de uitslag binnen van de Cito entreetoets.

Over het algemeen ligt het schooladvies naar het Voortgezet onderwijs in het verlengde van:
- het Cito leerlingvolgsysteem door alle leerjaren heen.
- de Cito entreetoets in groep 7.
- de Cito eindtoets.

Onze ervaring is dat de scholen van het Voortgezet Onderwijs zich niet blindstaren op een Cito eindtoets, maar ons schooladvies uiterst serieus nemen. Dat is ook wettelijk vastgelegd in 2013.