School Ondersteunings Profiel

In het schoolondersteuningsprofiel ( SOP) beschrijven we welke ondersteuning en begeleiding de school momenteel kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.
De medezeggenschapsraad heeft in haar vergadering d.d 14-06-2017 een positief advies gegeven over ons schoolondersteuningsprofiel.