Zaakvakken

De zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie bieden we zoveel mogelijk in samenhang aan.

De aanbieding van deze lessen gaat niet individueel, maar de leekracht geeft de les aan een groep.

In de Montessori omgeving wordt die samenhang “Het Kosmische Onderwijs” genoemd. In de onder- en middenbouw wordt er al aandacht aan besteed en vanaf groep 6 worden er structureel groepslesjes gegeven.

Aan de kinderen wordt de mogelijkheid geboden om de kennis van de omgeving op diverse manieren onder de knie te krijgen.