Ziekte en verloven

De school beschikt niet over een conciërge die de telefoontjes verwerkt. In geval van ziekte kunt u uw kind telefonisch ziekmelden tussen 7.50 en 8.10 uur.

Na 8.10 uur willen we al onze aandacht besteden aan de kinderen in de groepen. De schoolleiding begint dan ook met de diverse besprekingen. Als de schoolleiding het kind in de groep ziek moet melden, wordt ook de groep weer onnodig gestoord. Bij incidentele problemen met de opvang – door onvoorziene files of andere calamiteiten – kunt u natuurlijk altijd op elk moment even contact opnemen met de school.

Leerplicht en vrijstelling schoolbezoek
Elk kind mag naar school als het 4 jaar wordt, maar moet naar school als het 5 jaar is.

Buitengewoon verlof
Buiten de schoolvakanties kan uw kind slechts in uitzonderlijke gevallen vrij krijgen. Hiervoor gelden de regels van de leerplichtwet.

U vindt de regeling op het formulier uitgewerkt, zoals u dat u op deze pagina kunt downloaden.

Als u meer dan 10 dagen aansluitend extra verlof per schooljaar wilt, dan kunt u dat – na overleg met de directie – rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar aanvragen.