Zittenblijven

Op onze school kennen we geen zittenblijven. Dat wil zeggen, dat er geen kinderen zijn die alle stof van een heel jaar over moeten doen.

Wel kan het gebeuren, dat een kind wat meer tijd nodig heeft. In goed overleg met de ouders kan dan besloten worden dat het kind een jaar langer over de basisschool mag doen.

Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind wordt er een effectief jaar gekozen om extra door te werken.

Ook kinderen met een emotionele achterstand kunnen erbij gebaat zijn een jaar extra over een groep of een bouw te doen. Een aantal kinderen kan zich zo snel ontwikkelen, dat zij over de gehele basisschoolperiode maar 7 i.p.v. 8 jaar doet.

De school hecht bij dit soort zaken aan goed overleg met de ouders.