Contact

Onze school

Ons onderwijs

Onze mensen

Uw kind past bij ons

Welkom op de website van Montessorischool de Wildzang.

Montessorischool ‘De Wildzang’ is de enige Montessorischool van Lelystad en omstreken. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een terug lopend leerling aantal. Daarom is helaas besloten dat onze school gaat sluiten. In overleg met de Medezeggenschapsraad is besloten dat schooljaar 2020-2021 ons laatste schooljaar zal zijn. We gaan ons uiterste best doen om gedurende de laatste twee maanden van het lopende schooljaar 2019-2020, samen met de ouders te kijken of de jongste kinderen, die nu in de groepen 1-2-3 zitten, in augustus 2020 al naar een nieuwe school kunnen overstappen. De school blijft het hele schooljaar 2020-2021 open voor de leerlingen in de groepen 5-6-7-8. Dit zijn onze huidige leerlingen in de groepen 4-5-6-7 (schooljaar 2019-2020). We willen ook voor deze leerlingen zorgdragen dat ze een goede overstap kunnen maken naar een nieuwe school. De school blijft dus nog maximaal één schooljaar open en we nemen geen nieuwe leerlingen meer aan. -mei 2020-

Het onderwijs op onze montessorischool wordt vooral individueel gegeven en is gericht op de vorming tot zelfstandigheid. “Leer mij het zelf te doen” is ons motto.