Montessorischool ‘De Wildzang’ is de enige Montessorischool van Lelystad en omstreken. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een terug lopend leerling aantal. Daarom is helaas besloten dat onze school gaat sluiten. In overleg met de Medezeggenschapsraad is besloten dat schooljaar 2020-2021 ons laatste schooljaar zal zijn. De school blijft het hele schooljaar 2020-2021 open voor de leerlingen in de groepen 5-6-7-8. We willen ook voor deze leerlingen zorgdragen dat ze een goede overstap kunnen maken naar een nieuwe school. De school blijft dus nog maximaal één schooljaar open en we nemen geen nieuwe leerlingen meer aan. 

Het onderwijs op onze montessorischool wordt vooral individueel gegeven en is gericht op de vorming tot zelfstandigheid. “Leer mij het zelf te doen” is ons motto.